วิธีที่สะอาด สีเขียว และปราศจากโลหะสำหรับผลิตโพลิคาร์บอเนตสมรรถนะสูง
จากฝาครอบห้องนักบินที่โปร่งใสในเครื่องบินรบ จนถึงการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เลนส์แว่นตา หรือแผ่นบลู-เรย์ พลาสติกโพลิคาร์บอเนตมีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรง  และมีคุณสมบัติเชิงแสงที่ดีเยี่ยม  
COPYRIGHT © 2016 SUKSAWAD CONVERTING CENTER. CO.,LTD. All RIGHTS RESERVED